Episode
Listen
01 Nov 14 (ล้มเหลวอย่าล้มเลิก).mp3
02 Nov 14 (กลับใจไม่ท้อใจ)
03 Nov 14 (กำลังใจไม่หมดโลก)
04 Nov 14 (ก้าวออกมาจากอดีต)
05 Nov 14 (เติมภายนอก เติมภายใน)
06 Nov 14 (ยอมรับความจริง ชีวิตมีเสรีภาพ)
07 Nov 14 (ฟ้าเปลี่ยนสี)