Episode
Listen
พฤษภาคม 2016
2 May 16 (กล้าตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่)
3 May 16 (ฝ่ามรสุมชีวิต)
9 May 16 (ความหวังกำลังใจ)
10 May 16 (หวานบ้าง ขมบ้าง)
11 May 16 (พอใจ ก็สุขใจ)
12 May 16 (ปรับความเครียดเปลี่ยนชีวิต)
13 May 16 (ฟันฝ่าทุกฤดูกาลของชีวิต)
16 May 16 (เวลา คุณค่าของชีวิต)
17 May 16 (ชีวิตลิขิตเอง)
18 May 16 (สู่อิสรภาพ)
19 May 16 (ระยะทางของชีวิต)
20 May 16 (พรุ่งนี้อาจไม่มี)
23 May 16 (ใช้ชีวิตให้ถูกวัตถุประสงค์(คุณลุงเจริญ จ.พะเยา))
24 May 16 (เหตุผลที่ดีเพื่อชีวิตต้องสู้(คุณป้าวันงาม จ.เพชรบูรณ์))
25 May 16 (เตรียมชีวิตให้พร้อมเผชิญ(คุณป้าเพชร จ.เชียงราย))
26 May 16 (สุดกำลังในการดี)
27 May 16 (สุขใจเมื่อพอใจ)
30 May 16 (เผชิญปัญหาด้วยกำลังใจ - จิม อินโครินธ์)
31 May 16 (เป้าหมายหลัก(คุณวสันต์อ.พาน เชียงราย))
มิถุนายน 2016
01 June 16 (เลือกทางเดินชีวิต)
02 June 16 (อย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังครอบครองหัวใจ)
03 June 16 (ตื่นขึ้นจากการหลับในความสิ้นหวัง)
06 June 16 (ก้าวโดยพระคุณ(จิม อินโครินธ์))
07 June 16 (กาลเวลานำพาสู่การเปลี่ยนแปลง)
09 June 16 (ฟันฝ่าเพื่อความฝันจะเป็นจริง)
10 June 16 (ระบายขยะ ออกจากใจ 2)
13 June 16 (อย่าหลงยึดติดสิ่งชั่วคราว)
14 June 16 (แสวงหาสิ่งเบื้องบน)
15 June 16 (บุตรน้อยหลงทางกลับใจ (จิม อินโครินธ์))
16 June 16 (ตอบสนองต่อปัญหาอย่างถูกต้อง)
17 June 16 (ข้ามผ่านวาระและเวลาแห่งชีวิต)
20 June 16 (กลับใจใหม่)
21 June 16 (มุ่งสู่หลักชัย (จิม อินโครินธ์))
22 June 16 (ฟันฝ่าภาระหนัก)
23 June 16 (ถวายกายใจ)
24 June 16 (ทำความฝันให้เป็นความจริง)
27 June 16 (เยียวยาใจ ชีวิตก้าวไป)
28 June 16 (กำจัดอดีต เครื่องกีดขวางชีวิต)
29 June 16 (ลงมือทำจะสำเร็จ)
30 June 16 (ตอบสนองต่อเสียงเรียกที่ถูกต้อง)
กรกฎาคม 2016
01 July 16 (เส้นทางสู่ความสุข(แท้))
04 July 16 (เตรียมชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง)
05 July 16 (เชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้)
06 July 16 (พระเจ้าเป็นความสว่างแห่งชีวิต)
07 July 16 (จงกลับใจใหม่(เพลงพันธกิจ))
08 July 16 (ปฏิเสธ ปฏิบัติ(คุณน้อย เพชรบูรณ์))
11 July 16 (หลงทาง จงเดินกลับมาเริ่มต้นใหม่)
12 July 16 (เป็นผู้รับ เป็นผู้ให้ (ผู้ฟังจากประโคนชัย))
13 July 16 (อุปสรรคระหว่างการเดินทางของชีวิต)
14 July 16 (ชีวิตทางกาย และทางจิตใจ)
15 July 16 (เติมใจด้วยสิ่งที่ดี)
18 July 16 (สร้างภูมิต้านทานให้จิตใจเข้มแข็ง)
19 July 16 (ชีวิตไปผิดทาง (หลวงพี่ปาละ สมุทรสาคร))
20 July 16 (ส่องสว่าง สำแดงการดี)
21 July 16 (ข้ามผ่านอดีต)
22 July 16 (ทำความฝันให้เป็นความจริง)
25 July 16 (สร้างใจใหม่)
26 July 16 (มีปัญหา เข้าหาพระเจ้า)
28 July 16 (อุปสรรคปัญหา เป็นทั้งครูและศัตรู)
สิงหาคม 2016
01 Aug 16 (โลกนี้แค่ทางผ่าน)
02 Aug 16 (ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากพระเยซู)
03 Aug 16 (ให้โอกาสตัวเอง)
04 Aug 16 (อย่าสูญเสียความหวังกำลังใจ)
05 Aug 16 (สายตา ความคิดและจิตใจ)
08 Aug 16 (ยึดมั่นในพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลง)
09 Aug 16 (กำหนดชีวิตภายใต้การถูกกหนด)
10 Aug 16 (ถ่อมใจให้เกียรติกันและกัน)
11 Aug 16 (พระเยซูจ่ายแทนเราบนกางเขน)
12 Aug 16 (พ่อ แม่ ลูก)
15 Aug 16 (หลงทางความคิด จิตใจ หลงทางชีวิต)
16 Aug 16 (ข้ามผ่านวันวานสู่วันนี้และอนาคตที่งดงาม)
17 Aug 16 (แสวงหา อนิจจัง หรือ นิรันดร์(ป้านาลอ เชียงใหม่))
18 Aug 16 (ประสบการณ์สร้างเสริมชีวิต(อ.สุวิทย์ จ.มุกดาหาร))
19 Aug 16 (วันต่อวัน สุขและทุกข์)
22 Aug 16 (ชีวิตถูกควบคุมด้วยอะไร)
23 Aug 16 (ฝากความหวังไว้ที่พระเจ้า)
24 Aug 16 (สอบตก สอบใหม่ มหาลัยชีวิต(คุณสมพร จ.สุพรรณฯ))
25 Aug 16 (เลือกให้ดี คือต้องคิดให้ถูก(กิติมา จ.ตรัง))
26 Aug 16 (โลกแย่แก้ที่คน ชีวิตมืดมนแก้ที่ใจ(ป้านาลอ จ.เชียงใหม่))
29 Aug 16 (พระเจ้าเป็นความหวัง(รับความรอด))
30 Aug 16 (ต้นทางชีวิต คำพยานคุณวันชัย (เลิกบุหรี่และสุรา))
31 Aug 16 (ยอมรับชีวิตทั้งสองด้าน)
กันยายน 2016
01 Sep 16 (เริ่มต้นใหม่ให้ถูกต้อง ต้น จ.ตรัง)
02 Sep 16 (ชีวิตนี้ยังมีหวัง)
05 Sep 16 (จัดระเบียบพื้นที่ความคิดจิตใจ(อ.จรูญ สถานีพรพระคุณ ไชยปราการ))
06 Sep 16 (ก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยควมหวังและศรัทธา)
07 Sep 16 (พระเจ้าคือความหวังเดียวที่เที่ยงแท้)
08 Sep 16 (โลกตกต่ำ จริยธรรมเสื่อมทราม)
09 Sep 16 (ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด (คำพยาน คุณศักดิ์))
12 Sep 16 (หลงทางกลับใจ)
13 Sep 16 (รักษาความตั้งใจ)
14 Sep 16 (ที่สุดของความต้องการคือ ความรักความอบอุ่น)
15 Sep 16 (น้อยๆแต่มีคุณภาพ (คุณจุฑามาส))
16 Sep 16 (สว่างกลางหัวใจ)
19 Sep 16 (สว่างกลางหัวใจ)
20 Sep 16 (ฟื้นใจให้หนักแน่น)
21 Sep 16 (กำลังใจเปลี่ยนชีวิต(คุณสาว กทม.))
23 Sep 16 (วิถีแห่งความสุขแท้)
26 Sep 16 (คุณค่าในสายตาของพระเจ้า)
27 Sep 16 (ชีวิตใหม่ในพระเจ้า)
28 Sep 16 (พระเจ้าคือความรักแท้)
29 Sep 16 (ชีวิตที่ครบบริบูรณ์)
30 Sep 16 (ไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญ)