Episode
Listen
01 Dec 14 (ผิดไม่แต่ไม่สิ้นหวัง คุณวิรัติ).mp3
02 Dec 14 (ออกจากความท้อใจ ไปหาพระเจ้า น้องอภิสิทธ)
03 Dec 14 (เวลาที่เหลือ)
04 Dec 14 (เปลี่ยนโลก ต้องเปลี่ยนที่ใจคน)
05 Dec 14 (ความเชื่อกำหนดการกระทำ)
06 Dec 14 (ผิดพลาด แต่ไม่พลาดเริ่มต้นใหม่)
07 Dec 14 (พอเพียง พอดี พอใจ สุขใจ)
08 Dec 14 แรงจูงใจขับเคลื่อนชีวิต
09 Dec 14 แก้ไขที่ใจ กระดุมเม็ดแรก
10 Dec 14 ก้าวต่อไปใจไม่ย่อท้อ
11 Dec 14 ทำดีต้องได้ดี
12 Dec 14 สหายเลิศ
13 Dec 14 รักแท้ยังรอ
14 Dec 14 รักในโครินธ์
15 Dec 14 รวมกำลังใจ 1
16 Dec 14 รวมกำลังใจ 2
17 Dec 14 รวมกำลังใจ 3
18 Dec 14 ลุกขึ้นสู้ คำพยาน ป้าเพชร เลอกคิดฆ่าตัวตาย
19 Dec 14 สังคมป่วย เพราะจิตใจป่วย
20 Dec 14 รวมกำลังใจ 4
21 Dec 14 รวมกำลังใจ 5
22 Dec 14 รวมกำลังใจ 6
23 Dec 14 กำลังใจไม่หมดโลก(ป้าสังเวียน)
24 Dec 14 ยอมรับความจริง ชีวิตมีเสรีภาพ (ผู้ฟัง พิษณุโลก)
25 Dec 14 รักในโครินธ์ พี่จิม ร่วมรายการ
26 Dec 14 ฟ้าเปลี่ยนสี (คำพยาน คุณป้าสมบูรณ์)
27 Dec 14 คำพยานคุณก้อย ศรัณย่า 1
28 Dec 14 คำพยานคุณก้อย ศรัณย่า ตอน 2
29 Dec 14 สู่อิสรภาพ ใจและกาย (คำพยาน คุณหลิน บางแสน)
30 Dec 14 ใจนำทาง (คำพยาน คุณแอ )
31 Dec 14 แก้ที่ใจ (คำพยาน นันท์ บุรีรัมย์ )