Episode
Listen
13 Sep 15 (เซ็นหย่าความท้อใจ).mp3
12 Sep 15 (ความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก).mp3
11 Sep 15 (ความกลัวสองด้าน).mp3
10 Sep 15 (เพื่อนแท้คือพระเยซู).mp3
9 Sep 15 (พระเจ้าคือภูมิต้านทานในหัวใจ).mp3
8 Sep 15 (ผิดหวังแต่ไม่สิ้นหวัง).mp3
7 Sep 15 (สนทนาธรรมกับหลวงพ่อ).mp3
6 Sep 15 (ให้พระเจ้าแทรกแซงหัวใจ).mp3
5 Sep 15 (ฟันฝ่าความท้อใจ แล้วก้าวไปให้ถึง).mp3
4 Sep 15 (โลกชั่วคราว หมดเวลาต้องไปต่อ).mp3
3 Sep 15 (เราอยู่ตรงไหน เมื่อมีปัญหา).mp3
2 Sep 15 (คิดใคร่ครวญก่อนตัดสินใจ).mp3
1 Sep 15 (ยอมรับฟังคำเตือนสติ).mp3
31 Aug 15 (ทำวันนี้ เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มี).mp3
22 May 15 (ไม่ท้อ ขอทำดีต่อไป).mp3
21 May 15 (ล้างใจเริ่มชีวิตใหม่)
20 May 15 (ตอบสนองชีวิตอย่างถูกต้อง)
19 May 15 (ชีวิตต้องสู้)
18 May 15 (ทุกข์สุข อยู่ที่ใจ)
17 May 15 (ต้นทุนมากน้อยแค่ไหน ก็จะใช้ชีวิตให้)
16 May 15 (หายเหนื่อยเป็นสุข คำพยาน คุณอนันต์)
15 May 15 (เปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตเปลี่ยน)
14 May 15 (รับพระคริสต์ชีวิตเปลี่ยน)
13 May 15 (พบพระเจ้า พบชีวิตใหม่)
12 May 15 (เปลี่ยนใจ เปลี่ยนชีวิต)
11 May 15 (จบที่ใจ)