ไม่มีเวลาท้อใจแล้ว (19112557)
คำพยานอ.ปราณี 1 (20112557)
คำพยานอ.ปราณี 2 (21112557)
พระเจ้าปกป้อง (คำพยาน ได้กระเป๋าตังค์คืน)(22112557)
พระเจ้าปกป้อง (แทปเลต)(23112557)
คำพยาน ลุงกฤษฏา(24112557)
หลงทาง อย่าหลงผิด(25112557)
พระเจ้าช่วยมนุษย์ (26112557)
ไม่สิ้นหวัง(28112557)
ออกจากความท้อใจ ไปหาพระเจ้า(29112557)
เวลาที่เหลือ(30112557)
ฝันใฝ่ฝัน คือแรงขับเคลื่อน
ทำให้ดีที่สุด จากต้นทุนที่มี
ปัญหาเข้ามาได้ ก็ออกไปได้