วีดีโอ
เสียง
12 July 15

คำเทศนาการช่วยเหลือในชุมชนแห่งพระพร โยชูวา 10

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

5 July 15

คำเทศนาการเข้ามาร่วมชุมชนแห่งพระพร โยชูวา 9

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

28 June 15

คำเทศนาสิ่งที่อยู่คู่กับการเชื่อฟัง โยชูวา 8:3-14

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

21 June 15

คำเทศนาพระประสงค์ต่อคนที่เคยเจ็บช้ำ โยชูวา 8:1-2

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

14 June 15

คำเทศนาการพบคำตอบในความเจ็บปวด โยชูวา 7:6-26

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

7 June 15

คำเทศนาความพ่ายแพ้ของอิสราเอล โยชูวา 7:1-5

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

31 May 15

คำเทศนาลักษณะกองทัพแห่งชัยชนะ โยชูวา 6

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

24 May 15

คำเทศนานักรบของพระคริสต์ โยชูวา 5:13-15

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

17 May 15

คำเทศนาตอกย้ำถึงพระประสงค์ โยชูวา 5:1-12

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

10 May 15

ลักษณะคริสตจักรเคลื่อนไปอย่างถูกต้อง โยชูวา 3-4

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

3 May 15

คำเทศนาลักษณะคริสตจักรเคลื่อนไปอย่างถูกต้อง โยชูวา 3

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

26 April 15

คำเทศนาดูบอลอย่างไรให้ใจเติบโต

อ.ชาติชาย จารุวาที

19 April 15

คำเทศนาพระเยซูรับบัพติศมา ลูกา 3:21-22

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

12 April 15

คำเทศนาการตัดสินใจของผู้อาวุโส โยชูวา 9:1-21

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

5 April 15

คำเทศนาเลียนแบบการเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์ ลูกา 24:36-53

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

29 Mar 15

คำเทศนาต้องการรู้จักพระองค์ ยอห์น 12:17-24

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

22 Mar 15

คำเทศนาเมื่อเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ กาลาเทีย 3:26-29

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

15 Mar 15

คำเทศนาเมื่อทำดีที่สุดแล้วเกิดปัญหา โยชูวา 2

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

8 Mar 15

คำเทศนาเมื่อมีเป้าหมายร่วมกัน โยชูวา 1:10-18

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

1 Mar 15

คำเทศนาเข้มแข็งและกล้าหาญในการทำงาน โยชูวา 1:1-9

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

22 Feb 15

คำเทศนาการรู้จักพระคริสต์ ฟิลิปปี 3:4-17

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

15 Feb 15

คำเทศนาพระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สดุดี133:1-3

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

8 Feb 15

คำเทศนาการพันธกิจแห่งความรัก 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-19

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

1 Feb 15

คำเทศนาลักษณะหัวใจในโลกที่ต้องฝ่าฝืน 1 เปโตร 5:6-11

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

25 Jan 15

คำเทศนาการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า 1 เปโตร 5:1-5

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

18 Jan 15

คำเทศนาการยอมอดทนเพื่อพระคริสต์ 1เปโตร 4:12-19

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

11 Jan 15

สิ่งที่จำเป็นในการรับใช้ 1เปโตร 4:1-11

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

4 Jan 15

ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

28 Dec 14

เมื่อพระกุมารทรงยอมหนี มัทธิว 2:13

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

21 Dec 14

เมื่อพบพระผู้ไถ่ มัทธิว 2:12

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

14 Dec 14

โยเซฟแบบอย่างของการกระทำตาม มัทธิว 1:24-25

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

7 Dec 14

คำสัญญาของพระเจ้า มัทธิว 1:1-17

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

30 Nov 14

คำเทศนา ฝึกฝนใจในโลกที่เอาเปรียบ 1เปโตร 3:8-14

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

23 Nov 14

หน้าที่ของสามี 1เปโตร 3:7

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

16 Nov 14

คำเทศนา ลักษณะภรรยาที่เป็นพร 1เปโตร 3:1-6

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

9 Nov 14

คำเทศนา เพียรตามรอยพระบาท 1เปโตร 2:21-25

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

2 Nov 14

ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 1 เปโตร 2:11-25

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

26 Oct 14

ปัจจัยที่นำชัยชนะมาให้คริสเตียน 1 ยอห์น 2:12-14

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

25 Oct 14

ช่วงไขข้อข้องใจกับ อ.ประยูร

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

25 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 5

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

24 Oct 14

คำเทศนา การสร้างแท่นบูชา เอสรา 3:2

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

24 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 4

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

24 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 3

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

23 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 2

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

23 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 1

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

22 Oct 14

คำเทศนา ท่าทีของชีวิตคริสเตียน

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

19 Oct 14

ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

12 Oct 14

พระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ 1เปโตร 2:3-8

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

5 Oct 14

เมื่อเริ่มต้นใหม่ในพระคริสต์ 1 เปโตร 2 : 1-3

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

28 Sep 14

ถูกเรียกเพื่อบริสุทธิ์ 1 เปโตร 1:13-23

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

21 Sep 14

ลักษณะพระคุณของพระคริสต์ 1 เปโตร 3:8

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

31 Aug 14

การรับมือการถูกทอดทิ้ง 2 ทิโมธี 4:16-18

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง