วีดีโอ
เสียง
1 Feb 15

คำเทศนาลักษณะหัวใจในโลกที่ต้องฝ่าฝืน 1 เปโตร 5:6-11

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

25 Jan 15

คำเทศนาการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า 1 เปโตร 5:1-5

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

18 Jan 15

คำเทศนาการยอมอดทนเพื่อพระคริสต์ 1เปโตร 4:12-19

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

11 Jan 15

สิ่งที่จำเป็นในการรับใช้ 1เปโตร 4:1-11

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

4 Jan 15

ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

28 Dec 14

เมื่อพระกุมารทรงยอมหนี มัทธิว 2:13

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

21 Dec 14

เมื่อพบพระผู้ไถ่ มัทธิว 2:12

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

14 Dec 14

โยเซฟแบบอย่างของการกระทำตาม มัทธิว 1:24-25

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

7 Dec 14

คำสัญญาของพระเจ้า มัทธิว 1:1-17

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

30 Nov 14

คำเทศนา ฝึกฝนใจในโลกที่เอาเปรียบ 1เปโตร 3:8-14

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

23 Nov 14

หน้าที่ของสามี 1เปโตร 3:7

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

16 Nov 14

คำเทศนา ลักษณะภรรยาที่เป็นพร 1เปโตร 3:1-6

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

9 Nov 14

คำเทศนา เพียรตามรอยพระบาท 1เปโตร 2:21-25

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

2 Nov 14

ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 1 เปโตร 2:11-25

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

26 Oct 14

ปัจจัยที่นำชัยชนะมาให้คริสเตียน 1 ยอห์น 2:12-14

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

25 Oct 14

ช่วงไขข้อข้องใจกับ อ.ประยูร

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

25 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 5

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

24 Oct 14

คำเทศนา การสร้างแท่นบูชา เอสรา 3:2

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

24 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 4

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

24 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 3

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

23 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 2

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

23 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 1

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

22 Oct 14

คำเทศนา ท่าทีของชีวิตคริสเตียน

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

19 Oct 14

ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

12 Oct 14

พระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ 1เปโตร 2:3-8

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

5 Oct 14

เมื่อเริ่มต้นใหม่ในพระคริสต์ 1 เปโตร 2 : 1-3

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

28 Sep 14

ถูกเรียกเพื่อบริสุทธิ์ 1 เปโตร 1:13-23

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

21 Sep 14

ลักษณะพระคุณของพระคริสต์ 1 เปโตร 3:8

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

31 Aug 14

การรับมือการถูกทอดทิ้ง 2 ทิโมธี 4:16-18

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง