วีดีโอ
เสียง
23 Oct 14

ศึกษาพระคัมภีร์ "รื้อฟื้น" ตอนที่ 1

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

22 Oct 14

คำเทศนา ท่าทีของชีวิตคริสเตียน

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

19 Oct 14

ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

12 Oct 14

พระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ 1เปโตร 2:3-8

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

5 Oct 14

เมื่อเริ่มต้นใหม่ในพระคริสต์ 1 เปโตร 2 : 1-3

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

28 Sep 14

ถูกเรียกเพื่อบริสุทธิ์ 1 เปโตร 1:13-23

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

21 Sep 14

ลักษณะพระคุณของพระคริสต์ 1 เปโตร 3:8

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

31 Aug 14

การรับมือการถูกทอดทิ้ง 2 ทิโมธี 4:16-18

ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง