21April19

- เพราะพระองค์ทรงอยู่(Because He Live)
- พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (God has risen up from the death)
- วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Happy Day)
- เมื่อข้าร้อง(ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง) (When i sing)

14April19

- พระบิดา พระเจ้าเเห่งฟ้าสวรรค์(คำอธิษฐาน w501)
- นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)
- โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาจอมราชา

7April19

- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- จงชื่นใจโห่ร้อง (Entering with thanksgiving)
- เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)
- ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก [(เเก้วตาดวงใจ) (Forever in Your Sight)]
- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว) (W501)

31Mar19

- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)
- เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
- ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า (In God's green pastures)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)
- พระองค์เป็นผู้เลี้ยง(Shepherd of my Soul)

24Mar19

- เมื่อดนตรีแผ่วลง (All about you)
- จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า (Rejoice Rejoice in the Lord)
- มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- ดุจดั่งน้ำค้างที่เเสนชื่นช่ำ (ข้าจึงสรรเสริญ (I will praise your name))

17Mar19

- จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (Like Eagle)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- พระเจ้าข้าเข้ามา (Lord, I come to You)

10Mar19

- ดุจดั่งน้ำค้างที่เเสนชื่นช่ำ (ข้าจึงสรรเสริญ (I will praise your name))
- พระเจ้าทรงสง่างาม(O magnify the Lord)
- เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
- ด้วยพระคุณและความรัก [(ความรักเเท้)(It's Your Love)]

3Mar19

- ฟังสิ ได้ยินไหม(วันแห่งการสรรเสริญ)
- ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
- ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า (Let the redeemed of the Lord say so)
- ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

24Feb19

- ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)
- พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)
- ทรงดำเนินกับเรา (God with us)
- อยากจะพบพระองค์ (ข้าจะรักและบูชา)
- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว) (W501)

17Feb19

- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
- ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (He turned my mourning into dancing)
- พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

10Feb19

- ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord)
- ความรักพระเจ้าเหลือล้น (Pass it On)
- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)
- ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก [(เเก้วตาดวงใจ) (Forever in Your Sight)]

3Feb19

- ทรงเรียกข้าฯว่าบุตรที่รัก (แก้วตาดวงใจ)
- ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)
- ด้วยพระคุณและความรัก [(ความรักเเท้)(It's Your Love)]

27Jan19

- ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ (ทุกๆสิ่ง)(All I am belongs to You)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)
- เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)
- ซ่อนข้าไว้ (Still)

20Jan19

- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง(Oh my Lord, my Creator You who formed my life)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (Like eagle)
- พระผู้เลิศ (Precious Lord Take My Hand)
- พระเจ้าข้าเข้ามา (The power of your love)

13Jan19

- เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
- ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ (All of my days)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ในที่ลึกลับ(In the Secret)
- โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

6Jan19

- นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing,)
- ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of praise)

30Dec18

- เราพึ่งพาพระองค์(I desperate for You)
- ฟังสิ ได้ยินไหม (วันแห่งการสรรเสริญ)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
- เเผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ (Let all the Earth rejoice,)
- หมดทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์ (หมดทั้งดวงใจ)

23Dec18

- ประสูติในรางหญ้า (Whispering Hope)
- พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ (God rest Ye merry, gentlemen)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
- เหนือบรรดาฤทธา(Above All)

16Dec18

- ประสูติในรางหญ้า (Whispering Hope)
- ไหลล้นท่วมภูเขา (I could sing of Your Love Forever)
- ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
- เหมือนเด็กตัวน้อยๆ (We are the Reason)

9Dec18

- ฑูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง (Angle we have heard on high)
- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- เเผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ (Let all the Earth rejoice,)
- ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง(เมื่อข้าร้อง)

2Dec18

- พระองค์ผู้ทรงรักข้า 제이어스 (Love Never Fails)
- ลึกและกว้าง (Deep and Wide)
- เพราะพระเจ้าเป็นความรัก
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)

25Nov18

- เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญ (When you lift your hands up high)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (Like Eagle)
- ไม่มีนามใด (NO Other Name)

18Nov18

- พระสิริเป็นของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)
- มา นี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- เเผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ (Let all the Earth rejoice,)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- เมื่อตาใจข้าได้เห็น (ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน)

11Nov18

- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- จอมราชาทรงครอบครอง (The Lord Reigneth)
- พระองค์คือจอมราชา (He is the King of Kings)
- พระองค์ โอ้พระองค์ทรงสมควร (Worthy O worthy are You, Lord)
- พระนามพระองค์บริสุทธิ(All the heavens)

4Nov18

- พระคุณพระเจ้า ((โซ่ตรวนหลุดหาย)
- ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป (Therefore The Redeemed of The Lord Shall Return)
- ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ (Let the redeemed of the Lord say so)
- เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ ไม่ใช่ตัวข้า (Not Me But You)

28Oct18

- เเก้วตาดวงใจ (Forever in Your Sight)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง(Oh my Lord, my Creator You who formed my life)
- ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

21Oct18

- เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา (I trust in God wherever I may be)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
- พระองค์เป็นผู้เลี้ยง (Shepherd of my Soul)
- ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

14Oct18

- พระบิดา พระเจ้าเเห่งฟ้าสวรรค์(คำอธิษฐาน w501)
- ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล (I Could sing of Your love forever)
- ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord)
- ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป (We Thank)

7Oct18

- จิตวิญญาณของท่านพระเยซูล้างแล้วหรือ
- ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
- 228.มีแต่พระโลหิตพระเยซู
- ด้วยพระคุณและความรัก (It's Your Love)

30Sep18

- ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)
- ฟังสิ ได้ยินไหม (วันแห่งการสรรเสริญ)
- องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
- พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of praise)

23Sep18

- พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ (ตลอดชีวิต W501) (Our God, Eternally Father)
- สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)

16Sep18

- โปรดประทานน้ำมันใส่ตะเกียง (Give me oil in my lamp)
- ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า (Nothing is too difficult for Thee)
- เราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา (Oh Lord our God, You are an awesome God.)
- จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด (Put your faith in God and trust now)

9Sep18

- มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี(Come let us sing for joy to the Lord)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
- เรามาร้องเพลง (Come let us Sing)
- พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)
- ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

2Sep18

- ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ (ทุกๆสิ่ง)(All I am belongs to You)
- พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)
- มีพลังในนามของพระเยซู (There is power in the name of Jesus)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

26Aug18

- องค์จอมราชาเกรียงไกร (How Grate is our God)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)

19Aug18

- เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ (ไม่ใช่ตัวข้า)
- จงเข้มแข็งและกล้าหาญ (Be bold! Be Strong)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ข้าฯขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว):W501

12Aug18

- ทรงเรียกข้าฯว่าบุตรที่รัก (แก้วตาดวงใจ)
- ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ (All of my days))
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

5Aug18

- คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ (His Praise Fills The Temple)
- โอ้จงปรบมือเราทุกคน (o, dap your hands All ye people)
- ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ (Let the redeemed of the Lord say so)
- เเผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ (Let all the Earth rejoice,)
- เหนือบรรดาฤทธา (Above All)

29July18

- ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ (ทุกๆสิ่ง)(All I am belongs to You)
- ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ข้าฯขอสิ่งหนึ่ง (One Thing)

22July18

- เข้าเฝ้าที่พระพักต์พระองค์ (Come to the Heav'ly Father's throne)
- ใครจะขึ้นไปบนภเขาของพระเจ้า (Who may ascend to the hill of the Lord? )
- ชื่นชมยินดีพวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- ด้วยพระคุณและความรัก (It's Your Love)

15July18

- เราพึ่งพาพระองค์(I desperate for You)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator)
- ไม่ใช่ตัวข้า (Not Me But You)

08July18

- ดุจความสว่าง (Here I Am To Worship)
- มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี(Come let us sing for joy to the Lord)
- ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
- ข้าจะร้อง สรรเสริญ(I will Sing)

01July18

- นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
- เราจะเดินในทางของพระเยซู(Wr are walking on the path of Christ)
- ในทุ่งหญ้า (In God's Green pastures)
- เมื่อตาใจข้าได้เห็น (ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน) ( At the place where you call)

24Jun18

- ทุกวันเวลาข้าสาธุการ (At all times I will bless Him)
- พระเยซู พระศิลาของข้าฯ (Jesus, You're my firm Foundation)
- จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (Like Eagle)
- หมดทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์ (หมดทั้งดวงใจ)

17Jun18

- โปรดชำระดวงใจของข้า (Create in me a clean heart)
- ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน (The zeal of God)
- ข้าฯได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ (O, I put on the garment of praise)
- จงชื่นใจโห่ร้อง (Entering with thanksgiving)
- ถ้าพระองค์ทรงมอง(ขอหัวใจ)

10Jun18

- เเก้วตาดวงใจ (Forever in Your Sight)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (Like eagle)
- ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (He turned my mourning into dancing)
- ด้วยพระคุณและความรัก (It's Your Love)

3Jun18

- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Though it All)
- นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)
- เพราะพระองค์ทรงพระชนม์(พื้นฟ้าสวรรค์)
- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)

27May18

- เเก้วตาดวงใจ (Forever in Your Sight)
- จงร้องป่าวประกาศ (Shout for Joy and Sing)
- เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)
- เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)
- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว) (W501)

20May18

- เหตุใดพระคริสต์ (God is good to me)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield;)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)

13May18

- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
- เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
- เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา (I trust in God wherever I may be)
- พระสิริเป็นของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)

6May18

- พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)
- มีพลังในนามของพระเยซู (There is power in the name of Jesus)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For the Christ redeems me from my sins)
- พระเยซูพระผู้ช่วย (Shout to the Lord)

29April18

- ยามอับจนหนทาง(God will make a way)
- องค์พระเยซูคือผู้ใด (Everybody ought to know)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)
- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง(Oh my Lord, my Creator You who formed my life)
- วันเวลาจะเปลี่ยนไป (พระองค์ทรงสมควร)

22April18

- สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
- แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์
- พระนามพระองค์บริสุทธิ(All the heavens)
- ครองราชย์องค์พระเยซู   Reign King Jesus reign

15April18

- จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา(I trust in God wherever I may be)
- เพราะพระองค์ทรงอยู่(Because He Live)

8April18

- พระเยซูพระผู้ไถ่งามเลิศ (Beautiful Saviour)
- แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์
- วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Happy Day)
- ด้วยพระคุณและความรัก (It's Your Love)

1April18

- พระคุณพระเจ้า (โซ่ตรวนหลุดหาย) (Amazing Grace(My Chains are gone))
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (God has risen up from the death)
- ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
- องค์จอมราชาเกรียงไกร (How Grate is our God)

25Mar18

- อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ (Times of refreshing)
- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่องค์จอมราชา
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง(เมื่อข้าร้อง)

18Mar18

- อยากจะพบพระองค์ (ข้าจะรักและบูชา)
- ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล (I Could sing of Your love forever)
- ในที่ลึกลับ (In the Secret)
- โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

11Mar18

- พระองค์ผู้ทรงรักข้า 제이어스 (Love Never Fails)
- เราพบพระเยซูคริสต์ (For we see Jesus enthroned on high)
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For the Christ redeems me from my sins)
- เพราะพระองค์ทรงอยู่(Because He Live)

4Mar18

- โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า (It s Your Blood that Cleanses Me)
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)
- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)

25Feb18

- อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย (All my day)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- ข้าจะร้อง สรรเสริญ(I will Sing)

18Feb18

- ลึกและกว้าง (Deep and Wide)
- ความรักพระเจ้าเหลือล้น (Pass it On)
- เป็นการสมควร (I life Your name, You are worthy to be praised)
- ด้วยพระคุณและความรัก (It's Your Love)

11Feb18

- ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)
- ตั้งแต่วันมีความรักเต็มดวงใจ(Since the Fullness of His Love Came In)
- ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord)
- พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์ (Blessed be the Lord, God Almighty)

4Feb18

- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For the Christ redeems me from my sins)
- ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice for the steps)
- พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )
- พระทรงดี (You are Good)

28Jan18

- อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ (Times of refreshing)
- จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า (Rejoice Rejoice in the Lord)
- ชื่นชมยินดีพวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- เมื่อตาใจข้าได้เห็น (ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน) ( At the place where you call)

21Jan18

- ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)
- มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี (Come let us sing for joy to the Lord)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- โอ้พระองค์เข้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

14Jan18

- ในทุ่งหญ้า (In God's Green pastures)
- จงชื่นใจโห่ร้อง (Entering with thanksgiving)
- ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)
- พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

7Jan18

- พระคริสต์นำหน้า (He Leadeth Me)
- แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู (Tis So Sweet to Trust in Jesus)
- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

31Dec17

- ไม่ใช่ตัวข้า (Not Me But You)
- วันแห่งการสรรเสริญ (Day Of Praise)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ (All of my days)
- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)

24Dec17

- ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง (Angles we have heard on hight)
- ทรงดำเนินกับเรา (God with us)
- เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ (O holy night )
- เรากราบนมัสการ (Down At Your Feet O Lord)

17Dec17

- ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)
- พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ (God Rest Ye)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my heart)
- เหมือนเด็กตัวน้อยๆ (We are the reason)

10Dec17

- เปี่ยมรัก
- ความสุขเปรมปรีมีแก่ชาวโลก (Joy to the world)
- จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark! the Herald Angels Sing)
- เสด็จจากสวรรค์ (Down from His Glory)

3Dec17

- เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ(O Holy Night)
- ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O,Come all Ye faithful)
- เพราะพระเจ้าเป็นความรัก
- เหมือนเด็กตัวน้อยๆ (We are the reason)

26Nov17

- อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ (Times of refreshing)
- ชาลู ชาโลม
- ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)
- ชื่นบานสุดดวงใจ (I will rejoice)
- วันเวลาจะเปลี่ยนไป (พระองค์ทรงสมควร)

19Nov17

- รักแท้ 그사랑 (True Love)
- ลึกและกว้าง (Deep and Wide)
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
- พระองค์ผู้ทรงรักข้า 제이어스 (Love Never Fails)
- เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee.)

12Nov17

- สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ (One Thing Have I Desired)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน (At the place where You call)

5Nov17

- สิ่งเดียว (One Thing) แปลอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย (You are beautiful beyond description)
- พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (how great is our god)

29Oct17

- พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)
- วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า (As the deer panteth for the water)
- ซ่อนข้าฯไว้ (Still)
- เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

22Oct17

- ไม่ใช่ตัวข้า (Not me but you)
- อีกครั้ง (Once agian)
- รักแท้ 그사랑

15Oct17

- ราชาแห่งดวงใจ (You're my everything)
- ทรงเป็นเรี่ยวแรง(You are my all in all)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of praise)

8Oct17

- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing,)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
- พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)
- จิตข้าสรรเสริญ (How Great Thou art)

1Oct17

- คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ (His Praise Fills The Temple)
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ (Let the redeemed of the Lord say so)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For the Christ redeems me from my sins)
- เหนือบรรดาฤทธา (Above All)

24Sep17

- หัวใจของการสรรเสริญ (Heart of worship)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา (I lift up my voice to the great King)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
- ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์(I want to have a heart like yours today)

17Sep17

- ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)
- เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

10Sep17

- วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise)
- มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่(There's a great and mighty army,)
- ในพระนามพระเยซู(In the name of Jesus)
- โปรดทรงเมตตาพวกเรา (Lord Have Mercy On Us)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

3Sep17

- มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี (Come let us sing for joy to the Lord)
- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- จอมราชา (The Lord Reigneth)
- พระองค์ โอ้พระองค์ทรงสมควร (Worthy O worthy are You, Lord)
- พระเกียรติ ราศี (Glory, Glory to the Lamb)

27Aug17

- เราถูกเลือกสรร (We’ve been chosen)
- ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า(Therefore The Redeemed of The Lord Shall Return)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ(For Christ redeems me from my sins)
- พระองค์ผู้ทรงรักข้า 제이어스 (Love Never Fails)
- 122 พระเยซูรักฉัน (Jesus Loves Me)
- รักแท้(It's Your Love)

20Aug17

- พระทรงดี (You are Good)
- นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)
- องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)
- พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

13Aug17

- พระนามพระองค์บริสุทธิ(All the heavens) 
- องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่   (What a mighty God we serve)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

6Aug17

- ทุกวันเวลาข้าสาธุการ (At all times I will bless Him)
- ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต
- ความรักพระเจ้าเหลือล้น (Pass it On)
- ไม่ใช่ตัวข้าฯ (Not me but you)

30Jul17

- ไม่ใช่ตัวข้าฯ (Not me but you)
- พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- ทุกวันเวลา (All of my day)
- พระเจ้าข้าเข้ามา (The power of your love)

23Jul17

- ไม่ใช่ตัวข้าฯ (Not me but you)
- โอ้จงปรบมือ
- ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- พระทรงดี (You are Good)

16Jul17

- นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
- ในที่ลึกลับ(In the Secret)
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย(I will run to You)

9Jul17

- ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)
- พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)
- ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
- ขอบคุณเหลือเกิน ( THANK YOU)

2Jul17

- ข้าเพ่งมอง (Turn your eyes upon Jesus)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (Like eagle)
- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it All)

25Jun17

- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

18Jun17

- นามใดเปรียบพระองค์ (Magnificent)
- ชื่นบานสุดใจ (Rejoice Rejoice)
- ทรงดำเนินกับเรา (He walked where I walked)
- สิ่งเดียว (W501) (One Thing)
- ข้าฯจะรักและบูชา(I will love and adore,)

11Jun17

- โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์ (I will Sing)
- พระเจ้าแสนดี (God is so Good)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- เรามาร้องเพลง (Come let us Sing)
- พระเจ้าประเสริฐ (Your Goodness is surrounding)

4Jun17

- ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน (부르신곳에서)
-โปรดให้เข้าใกล้
- ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
- รักแท้ (그사랑)

28May17

- อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ (Times of refreshing)
- มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี (Come let us sing for joy to the Lord)
- วันนี้เป็นวัน (This is the Day)
- ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา (I lift up my voice to the great King)
- ความสุขภายในใจ (Joy of my desire,)

21May17

- ใครจะขึ้นไปบนภเขาของพระเจ้า (Who may ascend to the hill of the Lord? )
-โออิสราเอล (Arise O Children of Israel)
- ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)
- พระองค์ผู้ทรงรักข้า 제이어스 (Love Never Fails)

14May17

- ชื่นชมยินดีพวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)
- เราจะเข้ามาสรรเสริญ(He has made me glad)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
- ความรักมั่นคงของพระเจ้า(The steadfast love of the Lord never ceases)
- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)

7May17

- พระองค์ผู้ทรงรักข้า 제이어스 (Love Never Fails)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my heart)
- เป็นการสมควร(I life Your name, You are worthy to be praised)
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and How wide)

30April17

- พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์(Blessed be the Lord, God Almighty)
- มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

23April17

- พระสิริเปนของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)
- องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

16April17

- วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Happy Day)
- ฮาเลลูยา พระคริสต์คืนพระชนม์ (Jesus is Alive)
- ด้วยพระคุณและความรัก (It's Your Love)

9April17

- ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง (When I sing to You)
- จอมราชา ทรงครอบครอง (The Lord Reigneth)
- เราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา (Oh Lord our God, You are an awesome God.)
-โฮซันนา โฮซันนา (Hosanna, Hosanna,)
- องค์จอมราชาเกรียงไกร (How Grate is our God)

2April17

- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป (For Christ redeems me from my sins)
- ข้าฯรู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่(Yes,I know that my Redeemer lives)
- พระคุณพระเจ้า(โซ่ตรวนหลุดหาย) (Amazing Grace(My Chains are gone))

26Mar17

- พระเจ้าดีต่อฉัน (Great is You)
-ในทุ่งหญ้า (In God's Green pastures)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)
- พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า(My glory and the lifter of my head)
- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน(Through it all)

19Mar17

- ขอความรัก ขอฤทธา (More Love,More Power)
- เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
- ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

12Mar17

- ยามอับจนหนทาง (God Will make a way)
- สาธุการพระนาม (Blessed Be the name of the Lord)
- พระองค์เป็นผู้เลี้ยง (Shepherd of my Soul)
- แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ (But I know whom I have Believed)

5Mar17

- พระคุณพระเจ้า (โซ่ตรวนหลุดหาย) (Amazing Grace(My Chains are gone))
- ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า (Let the redeemed of the Lord say so)
- ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า(Therefore the Redeemed of the Lord Shall Return)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ(For Christ redeems me from my sins)
- เมื่อตาใจข้าได้เห็น (ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน) ( At the place where you call)

26Feb17

- เมื่อตาใจข้าได้เห็น (ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน) ( At the place where you call)
- ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล (I Could sing of Your love forever)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my heart)
- ทรงเป็นเรี่ยวแรง(You are my all in all)

19Feb17

- นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)
- จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง(Oh my Lord, my Creator You who formed my life)
- พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )
- เพราะพระองค์ทรงอยู่(Because He Live)

12Feb17

- เราร่วมกันร้องเพลงนี้(ขอบคุณเหลือเกิน)
- วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise) W501
- องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์(Ah Lord God,)
- ด้วยพระคุณและความรัก (รักแท้)

5Feb17

- พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)
- วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise) W501
- จงร้องปาวประกาศ
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
- พระเมตตาทรงนำข้า(พระทรงดี)

29Jan17

-ในทุ่งหญ้า (In God's Green pastures)
- ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)
- ความรักแท้ (ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา)
- ข้าจะรักและบูชา(I will love and adore)

22Jan17

- ด้วยพระคุณและความรัก (รักแท้)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- พระเจ้าทรงสง่างาม(O magnify the Lord)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)

15Jan17

- เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
- ด้วยพระคุณและความรัก (รักแท้)
- ทุกวันเวลา ข้าฯอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
- เรามาร้องเพลง (Come let Us sing)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)

8Jan17

- เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
- มา นี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- ในที่ลึกลับ(In the Secret)
- ถ้าพระองค์ทรงมอง(ขอหัวใจ)

1Jan17

- ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)
- ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ข้าขอสิ่งหนึ่ง(สิ่งเดียว)

18Dec16

- พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ (God rest Ye merry, gentlemen)
- คริสตมาสเป็นเวลาแห่งรัก (Christmas is a time to Love)
- เมื่อคืนวันนั้น (O Holy Night)

11Dec16

- พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ (LORD, We touch you today)
- วันเวลาจะเปลี่ยนไป (พระองค์ทรงสมควร)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

4Dec16

- ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)
- ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)
- ถ้าพระองค์ทรงมอง(ขอหัวใจ)

27Nov16

-ในเวลาของพระคริสต์ (In his time)
- พระเจ้าข้าเข้ามา(The power of your love)
-โอ้พระองค์เข้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

20Nov16

- เมื่อดนตรีแผ่วลง (All about you)
-โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give thanks)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

13Nov16

- พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)
- เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)
- ราชาแห่งดวงใจ (พระสิริเป็นของพระองค์)

6Nov16

- ข้าเพ่งมอง (Turn your eyes upon Jesus)
- พระผู้เลิศ (Precious Lord Take My Hand)
- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Though it All)
- เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

23Oct16

- ทรงเป็นเรี่ยวแรง (You are my all in all)
-175.ข้าจะว้าเหว่ได้อย่างไร (How can i be loanly)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

16Oct16

- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
-191.จิตใจข้าสุขสบาย (It is Well With My Soul)
- ซ่อนข้าไว้ (Still)

9Oct16

- ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- ทุกวันเวลา (All of my day)
- ข้าจะร้อง สรรเสริญ(I will Sing)

2Oct16

- เปลี่ยนจิตใจข้าฯใหม่ (Change My Heart oh God)
- ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป (Therefore The Redeemed of The Lord Shall Return)
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- พระกรุณาทรงนำข้า (พระทรงดี)

25Sep16

- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)
- สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย (You are beautiful beyond description)
- พระเกียรติ ราศี (Glory, Glory to the Lamb)

18Sep16

- ทรงเป็นเรี่ยวแรง (You are my all in all)
- มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี (Come let us sing for joy to the Lord)
- จอมราชาทรงครอบครอง (The Lord Reigneth)
- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)

11Sep16

- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield;)
- ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป (We Thank)
- แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ (I know whom I have believed )

4Sep16

- พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ (ตลอดชีวิต)
- เรามาร้องเพลง (Come let Us sing)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
- พระเจ้าแสนดี (God is so good)
- เหตุใดพระคริสต์ (God is good to me)

28Aug16

- ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thanks)
- เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)
- พระเจ้าทรงสง่างาม (O magnify the Lord)
- ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา (I lift up my voice to the great King)
- ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง (เมื่อข้าร้อง)

21Aug16

- ราชาแห่งดวงใจ (Glory is Your name,O God)
- วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
- พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord)

14Aug16

- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and Praise the Lord)
- องค์บริสุทธิ์ (You are Holy, Prince of Peace)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)
- องค์จอมราชาเกรียงไกร (How great is our god)

7Aug16

- องค์จอมราชาเกรียงไกร (How great is our god)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

31Jul16

- ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)
- พระเยซู พระศิลาของข้าฯ (Jsus, You're My firm Foundation)
- มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- องค์จอมราชาเกรียงไกร (How great is our god)
- พระสิริ โอ้พระสิริ (Glorious, so glorious)

24Jul16

- อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ (Times of refreshing)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- พระเยซู พระศิลาของข้าฯ (Jesus, You're my firm Foundation)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
- เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee.)

17Jul16

- วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า (As the deer panteth for the water)
- เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)
- พระเจ้าทรงสง่างาม (O magnify the Lord)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice for the steps)
- ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

10Jul16

- พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)
- มีพลังในนามของพระเยซู (There is power in the name of Jesus)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- ถ้าพระองค์ทรงมอง (ขอหัวใจ)

3Jul16

- ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่
- ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต
- เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)
- พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)
- จิตข้าสรรเสริญ (How Great Thou art)

26Jun16

- พระองค์ทรงงดงาม (You are beautiful beyond description)
- มีพลัง (There is power in the name of Jesus)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์(All of my days)
- หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

19Jun16

- ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)
- มา นี่เป็นเวลานมัสการ (Come Now Is The Time To Worship)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- เรามาร้องเพลง (Come let Us sing)
- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน(Through it all)

12Jun16

- พระสิริเป็นของพระองค์ (Glory is Your name,O God)
- ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า (In God's green pastures)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- ความสุขภายในใจ (Joy of my desire)
- เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

5Jun16

- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)
- พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)
- เราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา (Oh Lord our God, You are an awesome God.)
- องค์บริสุทธิ์ (You are Holy, Prince of Peace)
- เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ

29May16

- ยามอับจนหนทาง(God will make a way)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (Like eagle)
- ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่(For the Lord He is great)
- เมื่อข้าร้อง(ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง) (When i sing)

22May16

- ทรงเป็นเรี่ยวแรง (You are my all in all)
- วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
- ข้าจะร้องสรรเสริญ (I will sing)

15May16

- ดุจความสว่าง (Here I Am To Worship)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ทุกวันเวลา (ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์)
- โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

8May16

- พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the Strength of my Heart)
- ทรงดำเนินกับเรา (God with Us)
- หมดทั้งดวงใจ (With all I am)
- แต่ข้าฯรู้จัก (But I Know whom I have believed)

1May16

- เราถูกเลือกสรร (We’ve been chosen)
- องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (What a mighty God we serve )
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- ซ่อนข้าฯไว้ (Still)
- เพราะพระองค์ทรงอยู่ ( Because He lives, )

24April16

- ความสุขภายในใจ (Joy of my desire)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- สาธุการพระนาม (Blessed be Your name)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่(For the Lord He is great)
- ถ้าพระองค์ทรงมอง (ขอหัวใจ)

17April16

- เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา (I trust in God wherever I may be)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
- หมดทั้งชีวิต วางลงที่พระหัตถ์ (หมดทั้งดวงใจ)

10April16

- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
- เราพบพระเยซูคริสต์   (For we see Jesus enthroned on high)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
- เมื่อข้าวางใจพระองค์   (Reaching For You)

3April16

-ในที่ลึกลับ (In the Secret)
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- พระบุตรองค์เดียว (Lamb Of God )
- พระสิริเป็นของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)

27Mar16

- พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (God has risen up from the death)
-ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)
- วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Happy Day)
- พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)
- จิตข้าสรรเสริญ (How Great Thou art)

20Mar16

- พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)
- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- จอมราชา (The Lord Reigneth)
-โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาจอมราชา
- เราขอนมัสการพระองค์ (We Long To Worship You)

13Mar16

- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
-ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ (Let the redeemed of the Lord say so)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For the Christ redeems me from my sins)
- พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

6Mar16

- ขอบพระคุณพระเจ้า พระผู้ไถ่ (Thanks to God for my Redeemer)
- ฉันเป็นไท เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (I'm free To be a servant of the Lord)
-ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า (Let the redeemed of the Lord say so)
- เราพบพระเยซูคริสต์ ในชีวิตเรา
- ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

28Feb16

- ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- ทุกวันเวลา (ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์)
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

21Feb16

- เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)
- จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า (Rejoice Rejoice in the Lord)
- เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
- ซ่อนข้าฯไว้(Still)

14Feb16

- เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ (Oh, let the Son of God enfold you)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice! For the steps)
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
- พระคุณพระเจ้า (Amazing Grace(My chains are gone))

7Feb16

- วันเวลาจะเปลี่ยนไป (Lord your are worthy)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
- สรรเสริญพระนาม
- ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน (The zeal of God)
- พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์ (Blessed be the Lord, God Almighty)

31Jan16

- ขอความรัก ขอฤทธา (More Love,More Power)
- จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

24Jan16

- พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ (ตลอดชีวิต)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- เรามาร้องเพลง (Come let Us sing)
- ทุกวันเวลา (Every moment)
- พระเจ้าประเสริฐและดีต่อเรา (For the Lord is good)

17Jan16

- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
- ถ้าพระองค์ทรงมอง (ขอหัวใจ)

10Jan16

- ทุกวันเวลาข้าสาธุการ (At all times I will bless Him)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ (Wonderful are Your works, O God)
- ทรงดำเนินกับเรา (God with us)
-โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give thanks)

3Jan16

- ทุกครั้งที่ย้อน (We Thanks)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- สาธุการพระนาม (Blessed be your name)
- พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

27Dec15

- เหมือนเด็กตัวน้อยๆ (We are the reason)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
- จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
- เมื่อข้าวางใจพระองค์ (Reaching for You)

25Dec15

- คริสตมาสเป็นเวลา (Christmas is a time to love)
- พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ (God rest Ye merry gentlemen)
- ฑูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง (Angle we have heard on high)
- ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come all faithful)
- เสด็จจากสวรรค์ (Descended from Heaven)

20Dec15

- พระเจ้ารักปวงประชา
- จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)
- ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come all ye faithful)
- เสด็จจากสวรรค์ (Descended from Heaven)

13Dec15

- ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง (Angels we have heard on high,)
- มงกุฎงามเป็นของพระคริสต์ (You are crowned with many crowns)
- เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ (Everlasting God)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of praise)

6Dec15

- เสด็จจากสวรรค์ (Descended from Heaven)
- ชาลูชาโลม เยรูชาลาเย
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว) (One Thing)

29Nov15

- พระเจ้าประเสริฐ (Your Goodness is surrounding)
- เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ (O let the Son of God enfold you)
- โปรดประทานน้ำมันใส่ตะเกียง (Give me oil in my lamp)
- ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน (The zeal of God has consumed me)

22Nov15

- นำข้าฯใกล้พระองค์ (Draw Me Close)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice for the Steps)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord.)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For Christ redeems me from my sins)
- ยามอับจนหนทาง (God will make a way)

15Nov15

- คำสรรเสริญ (His Praise Fills The Temple)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- องค์บริสุทธิ์ (You're Holy)
- ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ (All of my days)
- พระคุณพระเจ้า (โซ่ตรวนหลุดหาย)

8Nov15

- ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน (We thank)
- พระเจ้าทรงสง่างาม (O Magnify the Lord)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- ทรงดำเนินกับเรา (God with us)
- ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

1Nov15

- อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย (All my day)
- เป็นการสมควร (I life Your name, You are worthy to be praised)
- ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ (Therefore The Redeemed of The Lord Shall Return)
-ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ (Let the redeemed of the Lord say so)
- พระบุตรองค์เดียว (Lamb of God)

25Oct15

- พระสิริเปนของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
- ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ (All of my days)
- อยากจะพบพระองค์ (ข้าจะรักและบูชา)

18Oct15

- ดุจความสว่าง (Here I Am To Worship)
- มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- เรามาร้องเพลง (Come let us sing,)
- พระเยซูพระผู้ช่วย (Shout to the Lord)

4Oct15

- เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
- ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน (The zeal of God)
- พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace (My Chain are gone))

27Sep15

- องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator You who formed my life)
- องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
- ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
-เพราะพระองค์ทรงพระชนม์(พื้นฟ้าสวรรค์)
- จิตข้าสรรเสริญ (How great Thou art)

20Sep15

- ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป (We thank)
- เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
- ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า (In God's green pastures)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- พระองค์เป็นผู้เลี้ยง (Shepherd of my Soul)

13Sep15

- ข้าฯขอสิ่งหนึ่ง (One Thing)
- องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (What a mighty God we serve)
- เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- เรากราบนมัสการ (Down At Your Feet O Lord)

7Sep15

- เหตุไรพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน(Great is You)
- ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)
- ชื่นบานสุดดวงใจ (I will rejoice)
- ชื่นบานสุดใจ (Rejoice,Rejoice)
- พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)

30Aug15

- นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- พระบารมี (Majesty,worship His majesty)
- พระสิริโอ้พระสิริ (Glorious, so glorious)

23Aug15

- วันแห่งการสรรเสริญ (Day Of Praise)
- ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ (Therefore The Redeemed of The Lord Shall Return)
- พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
- พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace (My Chain are gone))

16Aug15

- ราชาแห่งดวงใจ (You're my everything)
- ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (He turned my mourning into dancing)
- เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
- เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For Christ redeems me from my sins)
- เราขอนมัสการพระองค์ (We Long To Worship You)

9Aug15

- นี่คือเวลา (Now is the Time)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
- ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
- ความสุขภายในใจ (Joy of my desire,)

2Aug15

- เปลี่ยนจิตใจข้าฯใหม่ (Change My Heart oh God)
- เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
- โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง(Through our God,we shall do valiantly)
- โปรดทรงเมตตาพวกเรา (Lord Have Mercy On Us)

26July15

- เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
- มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ (There's a great and mighty army,)
-ในพระนามพระเยซู(In the name of Jesus)
-โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
- พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

19July15

-ในเวลาของพระคริสต์ (In his time)
- เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
- ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
- สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
- ยามอับจนหนทาง (God Will make a way)

12July15

-โอพระเจ้าของเรา (How Excellent Your name is)
- มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)
- จอมราชา (The Lord Reigneth)
- องค์พระเจ้านิรันดร์ (Everlasting God)
- ราชาแห่งดวงใจ (Glory is Your name,O God;)

5July15

- องค์พระเจ้านิรันดร์ (Everlasting God)
- จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (Like eagle)
- วันเวลาจะเปลี่ยนไป (พระองค์ทรงสมควร)
- จิตข้าสรรเสริญ (How Great Thou art)

28Jun15

- ขอยกย่องสรรเสริญพระนามพระองค์ (Blessed be the name of the Lord)
- เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)
- พระเจ้าทรงสง่างาม(O Magnify the Lord)
- พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
- ข้าจะร้อง สรรเสริญ (I will Sing)

21Jun15

- สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่าน (My peace I give unto you)
- จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า (Rejoice Rejoice in the Lord)
- ชื่นชมยินดีพวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- ความสุขภายในใจ (Joy of my desire,)

14Jun15

- โปรดเปิดดวงตา (Open your eyes )
- ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
- ทรงดำเนินกับเรา (God with us)
- - ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)

7Jun15

- พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)
- เราถูกเลือกสรร (We’ve been chosen)
- ชูใจ (Lift up your mind )
- พระนามพระองค์บริสุทธิ(All the heavens)

31May15

- ข้าเพ่งมอง (Turn your eyes upon Jesus)
- ความรักพระเจ้าเหลือล้น (Pass it On)
- นามใดเปรียบพระองค์ (Magnificent)
- นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)

24May15

องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah Lord God, )
มีพลัง (There is power in the name of Jesus)
โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give thanks)
ข้าจะบากบั่นมุ่งไป (I will run to You)

17May15

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด
ความรักพระเจ้าเหลือล้น (It only takes a spark)
สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and How wide)
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)

10May15

ขอบคุณเหลือเกิน (Thankfully)
ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and Praise the Lord)
ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

3May15

พระทรงดี (You are Good)
นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)
องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)
ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา (I love You,Lord)
ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน(Worthy is the Lamb)

26April15

ถ้าพระองค์ทรงมอง (ขอหัวใจ)
จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
เป็นการสมควร (I life Your name, You are worthy to be praised)
พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my heart)
ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)

19April15

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)|
มา นี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
ทุกวันเวลา (All of my day)
พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it All)

12April15

ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)
สาธุการพระนาม (Blessed be Your name)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and Praise the Lord)
พระเจ้าประเสริฐและดีต่อเรา (For the Lord is good)

5April15

ข้ารู้แน่พระคริสต์ (Yes, I know that my Redeemer lives)
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (God has risen up from the death)
ในพระนามพระเยซู(In the name of Jesus)
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Happy day)
ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

29Mar15

ราชาแห่งดวงใจ (You're my everything)
มงกุฏงาม (You are crowned with many crowns)
จอมราชาทรงครอบครอง (The Lord Reigneth)
เราขอสรรเสริญ (Oh Lord our God, You are an awesome God.)
พระเกียรติ ราศี (Glory, Glory to the Lamb)
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาจอมราชา (Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King)

15Mar15

พระเจ้าข้าเข้ามา (Lord, I come to You)
พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)
มีพลังในนามของพระเยซู (There is power in the name of Jesus)
ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)
พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

8Mar15

พระเจ้าดีต่อฉัน (Great is You)
เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator You who formed my life)
จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)
พระทรงดี (You ar Good)

1Mar15

ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)
โออิสราเอล (Arise O Children of Israel)
มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ (There's a great and mighty army)
ทุกวันเวลาข้าสาธุการ (At all times I will bless Him)
โอ้พระองค์เข้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

22Feb15

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Though it All)
ในทุ่งหญ้า (In God's Green pastures)
จงชื่นใจโห่ร้อง (Entering with thanksgiving)
ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)
พระองค์เป็นผู้เลี้ยง (Shepherd of my Soul)

15Feb15

ความรักมั่นคงของพระเจ้า (The Steadfast love of the Lord)
ความรักพระเจ้าเหลือล้น (It only takes a spark)
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and How wide)
ข้าจะรักและบูชา (I will love and adore)

8Feb15

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You)
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator)
พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)
จงเข้มแข็งและกล้าหาญ (Be bold! Be Strong)
โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give Thanks)
เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

1Feb15

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
หมดทั้งชีวิต (I offer my life)

25Jan15

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You)
ฟังสิ ได้ยินไหม (วันแห่งการสรรเสริญ)
องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา (You are Holy(Prince of peace))
เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You)

18Jan15

พระเ้จา พระบิดานิรันดร์ (ตลอดชีวิต) W501
ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
ทุกวันเวลา(Every moment)
ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)

11Jan15

เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)
องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)
โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God, we shall do valiantly)
หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

4Jan15

ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง (เมื่อข้าร้อง)
มีพลังในนามของพระเยซูคริสต์ (There is power in the name of Jesus)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

28Dec14

เราร่วมกันร้อง (ขอบคุณเหลือเกิน)
เราพร้อมเตรียมรบกับเยรีโค (Joshua Genneration)
มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่(There's a Great and mighty army)
ชื่นบานสุดใจ (Rejoice Rejoice)
ข้าขอสิ่งหนึ่ง(สิ่งเดียว)

21Dec14

อิมมานูเอล (Immanuel)
คริสตมาสเป็นเวลา (Christmas is a time to Love)
จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์ (Hark! the herald angels sing)
ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O,Come all Ye faithful)
เสด็จจากสวรรค์ (Descended from Heaven)

14Dec14

เหมือนเด็กตัวน้อยๆ (We are the reason)
พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ (God rest Ye merry, gentlemen)
เรามาร้องเพลง (Come let Us sing)
ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)
ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)

7Dec14

คริสตมาสเป็นเวลา (Christmas is a time to Love)
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง(I will sing of the mercies of the Lord)
ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล (I Could sing of Your love forever)
ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

30Nov14

ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
ข้าฯจะรักและบูชา(I will love and adore,)

23Nov14

ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)
เราจะเข้ามาสรรเสริญ(He has made me glad)
องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา(You are Holy)
ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์(All of my days)
ข้าขอสิ่งหนึ่ง (สิ่งเดียว)

16Nov14

ความสุขภายในใจ (Joy of my Desire)
ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)
ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์ (ข้าจะร้อง)

9Nov14

นำข้าฯใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)
จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (Like Eagle)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
พระคุณพระเจ้า(โซ่ตรวนหลุดหาย)

2Nov14

ทูตสวรรค์จะก้มกราบ (เมื่อข้าร้อง)
ฟังสิ ได้ยินไหม ( วันแห่งการสรรเสริญ)
จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์ (Shout for joy and sing praise to the Lord )
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
พระทรงดี (You are Good)

19Oct14

พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ (ตลอดชีวิต)
มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

12Oct14

ทุกวันเวลา ข้าฯอยากอยู่(Every moment,I want to live beside you)
ฟังสิ ได้ยินไหม ( วันแห่งการสรรเสริญ)
เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)
ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป(We Thank)

5Oct14

พระเจ้า พระบิดานิรันดร์ (ตลอดชีวิต)
ฟังสิ ได้ยินไหม ( วันแห่งการสรรเสริญ)
ตั้งแต่ตะวันเบิกฟ้า (From the rising of the sun)
เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)

16Feb14

เหตุใดพระคริสต์ (พระเจ้าดีต่อฉัน)
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์(I could sing of Your love forever)
ความรักพระเจ้าเหลือล้น
ความรักมั่นคงของพระเจ้า(The steadfast love of the Lord never ceases)
ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา

9Feb14

เราร่วมกันร้อง (ขอบคุณเหลือเกิน)
พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)
ในที่ลึกลับ(In the Secret)
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่(For the Lord He is great)
โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์( ข้าฯจะร้อง)

2Feb14

ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา(Life up your heads to the coming King)
พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า(My glory and the lifter of my head)
พระเจ้าทรงสง่างาม(O magnify the Lord)
โฮซันนา โฮซันนา (Hosanna, Hosanna,)
ทูตสวรรค์จะก้มกราบ (เมื่อข้าร้อง)

26Jan14

ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป(We Thank)
เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า(In God's green pastures)
ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)
พระองค์เป็นผู้เลี้ยง(Shepherd of my Soul)

19Jan14

เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา(I trust in God wherever I may be)
วันนี้เป็นวัน (That the Lord has made)
ข้าฯได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ(O, I put on the garment of praise)
เรามาร้องเพลง (Come let us sing,)
ราชาแห่งดวงใจ

12Jan14

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์(I could sing of your love forever)
ทุกวันเวลา ข้าฯอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน(Through it all)

3Nov13

ขอบคุณเหลือเกิน (Thankfully)
เมตตาหลั่งมา(Mercy is falling)
มา นี่เป็นเวลานมัสการ(Come, now is the time to worship)
มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี(Come let us sing for joy to the Lord)
เราขอนมัสการพระองค์(We Long To Worship You)

27Oct13

เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา(I lift up my voice to the great King)
เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee.)
สาธุการพระนามองค์ทรงฤทธา(Blessed be the Lord, God Almighty)

22Sep13

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator)
ทรงดำเนินกับเรา (God with us)
ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)
ข้าฯจะรักและบูชา(I will love and adore,)

15Sep13

จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like Eagle)
เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ (Remember I've commanded you)
เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
ซ่อนข้าฯไว้(Still)

8Sep13

พระสิริเป็นของพระองค์ (ราชาแห่งดวงใจ)
เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)
ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป
เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป (For Christ redeems me from my sins)
พระกรุณาทรงนำข้า ( พระทรงดี )

14Oct12

จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like Eagle)
พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)
ซ่อนข้าฯไว้(Still)

7Oct12

ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป(We Thank)
โอ...อิสราเอลจงรีบตื่น (Arise O children of Israel)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์
พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace (My Chain are gone))

30Sep12

เมื่อดนตรีแผ่วลง (หัวใจของการสรรเสริญ)
เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)
มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่
โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
หมดทั้งดวงใจ(With All I am)

23Sep12

องค์พระบิดา โปรดสเด็จมา
ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ
ชื่นบานสุดดวงใจ (I will rejoice)
ชื่นบาน สุดใจ (rejoice rejoice)
เราจะโมทนาพระคุณ(I will sing, Praise to Thee)

16Sep12

ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)
มีพลัง (There is Power in the name of Jesus)
ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ (I will sing)

2Sep12

เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้(Happy Day)
เชิญมาร่วมโต๊ะแห่งพระเมตตา(Come to the table)
พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace (My Chain are gone))

26Aug12

เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)
องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)
พระเจ้ายิ่งใหญ่(How great Thou Art)

19Aug12

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี
จอมราชา ทรงครอบครอง(The Lord Reigneth)
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
ทุกวันเวลา(Every moment)

12Aug12

ความรักพระเจ้าเหลือล้น (It only takes a spark)
สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
สาธุการพระนามองค์ทรงฤทธา

5Aug12

ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Oh Happy Day )
เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)
ในที่ลึกลับ(In the secret)
พระเจ้าข้าเข้ามา(The power of your love)

29July12

โอพระเจ้า ลูกๆของพระองค์(Our Father)
ใครจะขึ้นไปบนภเขาของพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
หมดทั้งดวงใจ(With All I am)

22July12

ข้าจะรักและบูชา(I will love and adore)
เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
ทุกวันเวลา(Every moment)
ขอความรัก ขอฤทธา(More Love,More Power)
พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

15July12

ทุกครั้งที่ย้อมมอง (We Thank)
องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย(I will run to You)

8July12

ทุกวันเวลาข้าฯสาธุการ (At all times I will bless Him )
ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)
พระเจ้าทรงสง่างาม(O Magnify the Lord)
เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)

1July12

เหนือบรรดาฤทธา(Above All)
มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี
มา นี่เป็นเวลานมัสการ(Come,Now is the time to Worship)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace(My Chains are gone))

24Jun12

จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์
ทุกวันเวลา(Every moment)
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้(Let the redeemed of the Lord say so)
ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

17Jun12

พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)
สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลกา(Shout to the Lord)
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่For the Lord He is great)
สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

10Jun12

พระเยซูผู้งามเลิศ (Fairest Lord Jesus)
องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)
นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)
องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

3Jun12

ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)
องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)
เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)
เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
ถ้าพระองค์ทรงมอง ( ขอหัวใจ)

27May12

ทุกครั้งที่ย้อน (We Thank )
ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า(In God's green pastures)
พระองค์เป็นผู้เลี้ยง(Shepherd of my Soul)
ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)
ซ่อนข้าฯไว้(Still)

20May12

ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)
องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace))
มา นี่เป็นเวลานมัสการ(Come,Now is the time to Worship)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
ทุกวันเวลา(Every moment)

13May12

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
เมื่อข้าฯวางใจพระองค์(Reaching for You)
โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์ (ข้าฯจะร้อง)

6May12

ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)
สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
ร้องโฮซันนา(Sing Hosanna)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
หมดทั้งดวงใจ (With all I am)

29April12

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)
โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God, we shall do valiantly)
ทรงดำเนินกับเรา(God with us)
พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My glory and the lifter of my head)
ทรงเป็นเรี่ยวแรง(You are my all in all)

22April12

เยโฮวายิเรห์(Jehovah Jireh)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)
ทรงดำเนินกับเรา(God with us)
พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย(ข้าจะบากบั่น)
พระองค์ทรงสมควร (For You are worthy)

15April12

ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)
เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
องค์พระบิดาโปรดเสด็จมา(ให้เราเป็นหนึ่งเสียง)
ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ(They are new every morning)

8April12

วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (วันยินดี)
พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป
เพราะพระองค์ทรงอยู่(Because He Live)

1April12

วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (วันยินดี)
จอมราชา ทรงครอบครอง(The Lord Reigneth)
โฮซันนา โฮซันนาแด่องค์จอมราชา
โฮซันนา โฮซันนา (Hosanna, Hosaana)
พระเกียรติ ราศี(Glory, Glory to the Lamb)

18Mar12

วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (วันยินดี)
เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้า
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (วันยินดี)
อยากจะพบพระองค์ (ข้าจะรักและบูชา)

11Mar12

เมื่อข้าฯวางใจพระองค์(Reaching for You)
นามใดเปรียบพระองค์ (Magnificent)
ทรงดำเนินกับเรา(God with us)
พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

4Mar12

พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)
องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)
ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชื่นบาน สุดใจ(Rejoice Rejoice)
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์

26Feb12

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
ในที่ลึกลับ(In the Secret)
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)
ทุกครั้งที่ย้อน(We Thank )
พระเกียรติ ราศี (Glory Glory)

19Feb12

พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)
ลึกและกว้าง (Deep and Wide)
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา
ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ (I will sing)

12Feb12

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ(At all times I will bless Him)
ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน
ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ(Rejoice,rejoice, Christ is in You)
สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)
ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of praise)

5Feb12

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า
ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า
พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)
ข้าฯรู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

29Jan12

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)
มีพลัง (There is Power in the name of Jesus)
ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
โอพระเจ้าดูเหมือนพระองค์(ข้าฯจะร้อง)

22Jan12

เยโฮวาห์ยิเรห์(Jehovah Jireh)
เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
ยามอับจนหนทาง(God will make a way)
พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)

15Jan12

พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ
วันนี้เป็นวัน(This is the Day)
เรามาร้องเพลง (Come let us sing)
สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)
พระองค์ โอ้พระองค์ทรงสมควร(Worthy O worthy are You, Lord)

8Jan12

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)
ทรงดำเนินกับเรา(God with us)
พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)
พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย(ข้าจะบากบั่น)

©2018 Trang Church
Powerby God